Vastuullisuus

Meille Tapiolan Lämmössä vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa konkreettisia tekoja, joiden avulla luomme kannattavaa ja kestävää asukaspalvelua asiakkaillemme.

Huolehtiessamme asukkaidemme kodeista, kannamme vastuumme yhteiskunnan jäsenenä tuottamalla kestäviä ja laadukkaita palveluita. Haluamme myös olla mukana kehittämässä energiatehokkaita asumisratkaisuja sekä tehdä jatkuvasti töitä kiertotalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja edistämiseksi.

Huolehdimme asiakkaistamme sekä heidän kiinteistöistään

Asiakkaamme luottavat kotiensa ja taloyhtiöidensä talouden hoidon meille. Asunto on monille heidän arvokkain omistuksensa, joten haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Toimimme aina läpinäkyvästi ja ennakoimme asumisen haasteita, jotta ongelmat hoidettaisiin jo ennen niiden syntymistä. Pyrimme myös edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Tavoitteenamme on hoitaa asumisen huolet tehokkaasti niin, että asiakkaamme voivat olla ja omistaa turvallisin mielin.

Hiilineutraalimpaa kiinteistönhoitoa

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästömme syntyvät polttoaineista, kun liikumme asiakkaidemme luokse ja käytämme erilaisia työkoneita tehtäviemme hoitamisessa. Olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet kohti hiilineutraalisuutta aloittamalla tuotantoautokantamme sähköistämisen. Lisäksi meillä on käytössä vastuullisen ajotavan seuranta, joka auttaa meitä edistämään taloudellista ja vähäpäästöistä ajotapaa. Näin luomme yhdessä kestävämpää tulevaisuutta.

Yritysvastuun raportointi

Olemme julkaisseet vastuullisuusraportteja vuodesta 2021 lähtien joka toinen vuosi. Vastuullisuusraportissa raportoimme vastuullisuustyömme kannalta tärkeiden mittareiden kehittymistä.

Vastuullisuusraportin keskiöön olemme nostaneet kolme meille erityisen tärkeää teemaa: vastuullinen liiketoiminta ja ympäristöarvot, asiakkaistamme ja heidän kiinteistöistään huolehtiminen sekä henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tutustu Tapiolan Lämpö -konsernin vastuullisuusraporttiin täältä:Edistämämme periaatteet ja jäsenyydet järjestöissä:

Viher- ja ympäristörakentajien (VYRA) jäsen, olemme auktorisoitu ISA yritys ja jäsen Nolla tapaturmaa -foorumissa
Kiinteistötyönantajat Ry:n jäsen, Sisäilmayhdistyksen jäsen, Luotettava kumppani

2023 © Tapiolan Lämpö Oy

Y-tunnus: 0194085-4

Tietosuoja