Vastuullisuus

Meille Tapiolan Lämmössä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa konkreettisia tekoja, joiden avulla luomme kannattavaa ja kestävää asukaspalvelua asiakkaillemme.

Huolehtiessamme asukkaidemme kodeista, kannamme vastuumme yhteiskunnan jäsenenä tuottamalla kestäviä ja laadukkaita palveluita. Haluamme myös olla mukana kehittämässä energiatehokkaita asumisratkaisuja sekä tehdä jatkuvasti töitä kiertotalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja edistämiseksi.

Huolehdimme asiakkaistamme sekä heidän kiinteistöistään

Asiakkaamme luottavat kotiensa ja taloyhtiöidensä talouden hoidon meille. Asunto on monille heidän arvokkain omistuksensa, joten haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Toimimme aina läpinäkyvästi ja ennakoimme asumisen haasteita, jotta ongelmat hoidettaisiin jo ennen niiden syntymistä. Pyrimme myös edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Tavoitteenamme on hoitaa asumisen huolet tehokkaasti niin, että asiakkaamme voivat olla ja omistaa turvallisin mielin.

Yritysvastuun raportointi

Vuonna 2021 olemme julkaisseet ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka on laadittu GRI-standardin peruslaajuutta mukaillen. Raportin tunnusluvut kohdistuvat vuoteen 2020. Tavoitteenamme on julkaista päivitetty raportti jatkossa kahden vuoden välein.

Vastuullisuusraportin keskiöön olemme nostaneet kolme meille erityisen tärkeää teemaa: asiakkaamme, kestävän liiketoiminnan ja henkilöstön.

Tutustu Tapiolan Lämmön vastuullisuusraporttiin täältä:

Edistämämme periaatteet ja jäsenyydet järjestöissä:

2023 © Tapiolan Lämpö Oy

Y-tunnus: 0194085-4

Tietosuoja