Historia

Tutustu Tapiolan lämmön historiaan

Otsolahden Lämmöstä Tapiolan Lämmöksi

Asuntosäätiö teki Tapiolan rakentamisen alkuvaiheessa päätöksen rakentaa kaukolämpöjärjestelmä Tapiolan alueelle. Suunnitelma oli kaksivaiheinen – ensin rakennettaisiin pienempi lämpövesikattiloilla varustettu kaukolämpölaitos, jonka lämpökeskus voitaisiin myöhemmin käyttää varalaitoksena. Varsinainen, myös sähköä tuottava lämpövoimalaitos rakennettaisiin vasta, kun Tapiolan rakentaminen olisi edennyt pidemmälle. Otsolahden Lämpö Oy:n kaukolämpölaitos aloitti lämmönkehityksen 27.12.1953.

Tapiolan Lämpö perustettiin Tapiolan päälämpöyhtiöksi vuonna 1956. Sen yhtiöjärjestys vahvistettiin 5.7.1956. Tapiolan Lämmön lämpövoimalaitos käynnistettiin 30.1.1957, ja toisen rakennusvaiheen kahdella höyrykattilalla ja kahdella lämmitysturbiinilla varustettu voimalaitososa aloitti sähköntuotannon 26.2.1958.

Koko kaukolämpöjärjestelmään tarvittiin tietysti alueen kattava kaukolämpöverkosto. Sen sekä jälkijäähdytinlaitoksen rakentaminen päättyi 31.8.1966. Samaan aikaa valmistui myös myymälärakennus sekä kuusi autotallirakennusta. Nämä rakennustyöt rahoitettiin arava-rahoituksella, töiden kokonaishankinta- arvo oli 18 218 500 markkaa.

Otsolahden Lämmön ja Tapiolan Lämmön yhteiskäyttö alkoi vuonna 1957 ja Tapiolan Lämpö vuokrasi vuoden 1960 lopulla Otsolahden Lämmön kaukolämpölaitoksen kokonaan käyttöönsä. Alueella oli muitakin kaukolämpötoimijoita, ja Tapiolan Lämpö vuokrasi myös Hakalehdon Huolto Oy:n ja Maataloustuottajien Keskusliiton kaukolämpölaitokset 60-luvun puolivälissä.

Kaikki ei kuitenkaan aina sujunut ongelmitta. Tapiolan Lämpö Oy:n lämpökeskuksessa syttyi öljynlämmityslaitteeseen tulleesta viasta tulipalo marraskuussa 1957. Vahingot olivat mittavat, noin 7 miljoonaa markkaa. Varalaitoksena toiminut Otsolahden Lämmön lämpökeskus pystyi kuitenkin hoitamaan kokoTapiolan lämmöntarpeen, kunnes korjaukset oli saatu suoritetuksi. Toinen, pienempi tulipalo sattui uudella voimalaitoksella toukokuussa 1959. Palojen syytä selvittämään kutsutut asiantuntijat totesivat kuitenkin, että kyse oli normaaleista haasteista, eikä niitä voitu pitää poikkeuksellisina.

Vuonna 1966 oli Tapiolan yhdistettyyn kaukolämpöverkostoon liitettyjen rakennusten kokonaistilavuus 1 889 615 m³, joista n. 37 000 m³ oli omia kiinteistöjä. Kiinteistöjä oli yhteensä 281 kpl. Kaukolämpöverkon pituus oli yhteensä n. 24 kilometriä. Henkilökuntaa Lämmössä oli vuoden -66 lopussa yhteensä 158, joista pääkonttorissa 10 henkilöä, teknisellä osastolla 57 ja vuonna -60 perustetulla kiinteistöosastolla 91.

Ote Ville Vainion toimittamasta 60 vuotta Lämpöä kirjasta. Kirjassa on kertomuksia Tapiolan Lämmöstä, sen menneisyydestä, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Mikäli olet kiinnostunut Lämmön historiasta, kirjaa voi tiedustella esimerkiksi Tapiolan Lämmön asiakaspalvelusta.

2023 © Tapiolan Lämpö Oy

Y-tunnus: 0194085-4

Tietosuoja