Huolto-Emma

Meillä on käytössämme omat toiminnanohjausjärjestelmät, jotka taloyhtiö voi halutussaan ottaa käyttöön huoltosopimuksen yhteydessä.

Huolto-Emma

Huolto-Emma on Tapiolan Lämmön ja Olarin Huollon oma kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu helpottamaan taloyhtiöiden ja huollon välistä viestintää sekä mahdollistaa toimivampien asukaspalveluiden toteuttamisen taloyhtiöille. Huolto-Emma tarjoaa taloyhtiöiden hallituksille mahdollisuuden hoitaa taloyhtiöön liittyviä asioita vaivattomasti yhden sähköisen kanavan kautta. Kaikilla taloyhtiön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä on pääsy Huolto-Emmaan, josta löytyy monipuolista tietoa taloyhtiön huollon tilanteesta.

Emman kautta hallituksen jäsenet voivat luoda työpyyntöjä sekä seurata työpyyntöjen edistymistä ja huoltokirjan tilannetta. Lisäksi Emmassa voi tehdä energiaseurantaa tarkkailemalla esimerkiksi vesi- tai sähkömittareita.

Taloyhtiö voi säästää sekä rahaa että luontoa Huolto-Emman käyttöönoton myötä. Esimerkiksi huolto pystyy nopeasti reagoimaan kulutuspiikkeihin mittareiden lukuhetkellä Emma-järjestelmän avulla. Emma toimii täysin sähköisesti, joten sen käyttöönoton myötä turhan paperijätteen määrä vähenee.

Huolto-Emmasta taloyhtiön hallitus näkee

  • Voi luoda työpyynnön ja saa siitä sähköpostinotifikaation, kun työ on valmis
  • Pääsee tekemään vikailmoituksen
  • Huoltokirjan
  • Energianseurantaa: vesi-, sähkö-, ja lämpömittarit

2023 © Tapiolan Lämpö Oy

Y-tunnus: 0194085-4

Tietosuoja