Osakerekisteröinti

Joka kerta kun asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistuksessa tapahtuu muutoksia, tulee osakerekisteröinti tehdä viipymättä. Tällä sivulla kerromme kerromme mitä toimenpiteitä ja asiakirjoja osakerekisteröintiin tarvitaan.

Asunto-osakkeiden osakerekisteröinti omistajan vaihtuessa

Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen. Uusi osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaansa vasta kun tarvittava osakerekisteröinti on voimassa, tai mikäli hänellä on mukanaan tarvittavat asiakirjat todisteena osakkuuden vaihtumisesta.

Myöskään muutostyölupaa tai isännöitsijäntodistusta ei voi pyytää/tilata ennen kuin omistajuus on selvä. 

Huomioithan, että mikäli asunto-osakeyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään (HTJ) eli sähköiseen osakerekisteriin, tulee silloin asiakirjat toimittaa suoraan Maanmittauslaitokselle (www.mml.fi)

Tarvittavat asiakirjat

Osakeluettelomerkintää varten tarvitaan lähtökohtaisesti aina osakekirja tai sen jäljennös asianmukaisilla siirtomerkinnöillä (isännöintitoimisto ei tee siirtomerkintöjä). Ainoan poikkeuksen tähän tekee jakamattoman kuolinpesän merkitseminen osakeluetteloon, jolloin osakekirjassa ei ole välttämätöntä olla siirtomerkintää kuolinpesälle. Muutoin tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, millä tavalla osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa. 

Alla listaus tavanomaisimmista tapauksista. Asiakirjojen kopiot riittävät. Oman taloyhtiösi kiinteistöassistentti auttaa mielellään mahdollisissa lisäkysymyksissä. 

Asuntokauppa

• Osakekirjan kaikki sivut asianmukaisine siirtomerkintöineen
• Kauppakirjan
•Verohallinnon todistus maksetusta varainsiirtoverosta, kiinteistövälittäjän allekirjoittama varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella
• Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko myyjä avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymiseen

Jakamaton kuolinpesä

• Osakekirja 
• Perukirja
• Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

Perinnönjako

• Osakekirjan kaikki sivut asianmukaisine siirtomerkintöineen 
• Perukirja
• Sukuselvitykset, jos perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
• Perinnönjakokirja

Testamenttisaanto

• Osakekirjan kaikki sivut asianmukaisine siirtomerkintöineen 
• Testamentti kokonaisuudessaan, eli sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
• Perukirjan
• Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

Lahjasaanto

• Osakekirjan kaikki sivut asianmukaisine siirtomerkintöineen 
• Lahjakirja
• Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

Avioero/ositus

• Osakekirjan kaikki sivut asianmukaisine siirtomerkintöineen 
• Lainvoimainen osituskirja 
• Verottajan leimaama varainsiirtoveroilmoitus tai verottajan vastaanottokuittauksella varustettu sähköinen varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja 

Tapiolan Lämpö - miten voimme auttaa? Kuvituskuva asuinrakennuksesta.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Olethan tutustunut myös laatimiimme usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme, joka auttaa sinua missä tahansa asumiseen tai kiinteistönne ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. 

2023 © Tapiolan Lämpö Oy

Y-tunnus: 0194085-4

Tietosuoja