Vastuullisessa taloyhtiössä on hyvä asua

Vastuullisessa taloyhtiössä on hyvä asua. Vastuullinen toiminta taloyhtiössä ei ainoastaan edistä asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta, vaan myös vähentää ympäristökuormitusta ja ylläpitää kiinteistön arvoa. Tapiolan Lämpö -konserni on laatinut asiakkailleen maksuttoman vastuullisuuskartoituksen, jonka avulla taloyhtiön hallitus voi arvioida taloyhtiön nykytilannetta ja sopia kehittämistoimenpiteistä. Kartoituksessa käydään läpi taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Kartoituksen saavat maksuttomasti käyttöönsä kaikki Tapiolan Lämpö -konsernin isännöinnin asiakkaat.

Taloudellinen vastuu on suunnitelmallista

Taloyhtiön taloudellinen vastuu perustuu huolelliseen suunnitteluun ja hallintaan. Tarkka ja realistinen budjetointi sekä säännöllinen seuranta estävät yllättävät kulut ja maksut. Hoitoylijäämä on riittävä, kun se kattaa 2–3 kuukauden kulut. Taloudellista vastuullisuutta on myös suunnitelmallinen velanotto, joka huomioi korkotason vaihtelun.

Sosiaalinen vastuu tuo turvaa ja yhteisöllisyyttä

Hyvä hallinnointitapa ja yhteisöllisyyden edistäminen ovat sosiaalisen vastuun ytimessä. Sosiaalisesta vastuusta kertovat osakkaiden yhdenvertaisuus, päätöksenteon huolellisuus ja puolueettomuus sekä riittävä ja avoin tiedonkulku. Digitaaliset viestintäkanavat ja asukaspalvelut tehostavat taloyhtiön toimintaa ja parantavat asukasviestintää.

Turvallisuuden varmistaminen on olennainen osa sosiaalista vastuuta. Taloyhtiön vastuulle kuuluu ylläpitää ajan tasalla olevaa pelastussuunnitelmaa sekä varmistaa esteettömyys ja riittävä valaistus yhteisissä tiloissa. Turvallisessa taloyhtiössä huolehditaan paloturvallisuudesta, lukitusturvallisuudesta ja talviaikaan liukkauden torjunnasta. Lisäksi vastuullinen taloyhtiö huolehtii riittävän kattavasta vakuutusturvasta kaiken varalta.

Ympäristövastuu säästää pitkällä tähtäimellä kustannuksia

Energiankulutuksen vähentäminen ja jätteiden lajittelu ovat ympäristövastuun kulmakiviä. Taloyhtiö voi toteuttaa monia toimia energiankulutuksen vähentämiseksi, kuten investoimalla energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin ja niiden säännölliseen huoltoon. Uusien teknologioiden hyödyntäminen, kuten älykkäät energianhallintajärjestelmät ja IoT-ratkaisut, voivat optimoida energiankulutusta ja parantaa asukkaiden mukavuutta.

Rakennusten hyvä eristys vähentää lämmityksen tarvetta. Tämä sisältää seinien, kattojen ja ikkunoiden eristämisen. Lisäksi vaihtamalla vanhat valaisimet LED-lamppuihin säästetään huomattavasti energiaa.

Veden säästäminen on ympäristöystävällistä ja taloudellista. Vedenkulutusta voidaan vähentää asentamalla vettä säästäviä suihkupäitä ja hanasuutimia. Säännölliset tarkastukset vuotojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi auttavat välttämään vedenhukkaa.

Vastuullinen taloyhtiö tarjoaa kierrättämiseen sopivat jäteastiat, tiedottaa ja kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä oikein. Erityisesti muovi- ja kartonkikeräys sekä biojätteen erilliskeräys ja kompostointi vähentävät sekajätteen määrää huomattavasti.

Vastuullinen taloyhtiö ennakoi ja valitsee ympäristöystävällisiä materiaaleja

Vastuullinen taloyhtiö panostaa asiantuntijan laatimaan kunnossapitotarveselvitykseen, jonka pohjalta laaditaan pitkäjänteinen huolto- ja korjaussuunnitelma. Tämä suunnitelma sisältää säännölliset tarkastukset ja kunnossapitotoimet. Varhainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin estää suuremmat vahingot ja säästää pitkällä aikavälillä kustannuksia.

Uusittaessa ja korjattaessa vanhaa voidaan myös tehdä vastuullisia valintoja hankinnoissa ja huomioida tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Remonteissa ja korjauksissa tulisi suosia ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja.

Vastuullinen taloyhtiö toimii kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti asukkaidensa ja ympäristön hyväksi. Talouden huolellinen suunnittelu ja hyvä hallinnointitapa luovat pohjan vastuulliselle taloyhtiön johtamiselle. Energiansäästö, jätehuolto, vedenkulutuksen vähentäminen, säännöllinen kunnossapito, ympäristöystävälliset materiaalihankinnat ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ovat avainasemassa. Kun nämä osa-alueet otetaan huomioon, taloyhtiö ei ainoastaan vähennä ympäristökuormitusta, vaan myös parantaa asukkaiden elämänlaatua ja kiinteistön arvoa.