Lakimuutos koskien palovaroittimia – mitä taloyhtiössä täytyy huomioida?

Pian astuu voimaan lakimuutos koskien palovaroittimia taloyhtiössä, jonka myötä vastuu palovaroittimista siirtyy asukkaalta taloyhtiölle. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2024. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiöiden on huolehdittava palovaroittimien asennuksesta, tarkastuksesta ja toimivuudesta. Siirtymäaikaa uudelle käytännölle on varattu 31.12.2025 asti, joten tämä antaa aikaa taloyhtiöille valmistautua ja tehdä tarvittavat järjestelyt. Tämä lakimuutos on erityisen merkittävä kerros- ja rivitaloille, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus voi vaikuttaa suoraan naapuriasuntojen turvallisuuteen tulipalon sattuessa.

Tulevaisuudessa sekä taloyhtiön hallituksen että isännöitsijän vastuulle kuuluu useita tehtäviä: Rakennuksen omistajan tulee varmistaa, että asuntoissa on riittävä määrä palovaroittimia tai muita vastaavia laitteita, jotka havaitsevat tulipalon varhaisessa vaiheessa ja varoittavat palon sattuessa asukkaita. Lisäksi rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että nämä laitteet toimivat moitteettomasti. Asukkaan velvollisuutena on ilmoittaa viipymättä mahdollisista vioista omistajalle.

Rakennuksen omistajalla tai hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus päästä huoneistoihin tarvittaessa, jotta he voivat hoitaa lain määräämät velvollisuudet koskien palovaroittimia. Tämä tulee järjestää niin, että se sopii asukkaalle kohtuullisessa ajassa, ellei kiireellisyys vaadi nopeampaa toimintaa esimerkiksi tilanteessa, jossa asukas on jo ilmoittanut toimimattomasta palovaroittimesta.

Lisätietoja lakiuudistuksesta sekä tarkat kuvaukset määräystenmukaisista palovaroittimista pääset lukemaan Tukesin sivuilta.