Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Paperiset osakekirjat jäävät vähitellen historiaan, kun taloyhtiöiden tiedot siirretään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen huoneistotietojärjestelmään (HTJ) vuoden 2023 loppuun mennessä. Muutos on asunto-osakeyhtiöille lakisääteinen. Huoneistorekisterin myötä taloyhtiöitä koskevat tiedot, kuten asuntojen ja autopaikkojen omistus sekä panttaukset ja rajoitukset kootaan rekisteriin ja jatkossa paperisen osakekirjan sijaan osakkeen omistuksen rekisteröintiä haetaan Maanmittauslaitokselta. Osakeluettelon siirron jälkeen isännöinti saa tiedon uudesta osakkaasta tai osakkaan tietoja koskevista muutoksista suoraan huoneistotietojärjestelmän kautta ostajan tai kaupanvälittäjän sijaan.

Siirtyminen järjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin isännöintitoimisto siirtää taloyhtiön osakeluettelon järjestelmään ja siirron jälkeen osakkeenomistaja hakee osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Rekisteröinnin yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.  

Tapiolan Lämpö on valmistellut osakeluettelosiirtoja ja laajamittainen osakeluetteloiden siirtotyö on aloitettu joulukuussa 2022. Hausviseen on luotu rajapinta Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ja siirtotyö aloitetaan taloyhtiön hallituksen päätöksellä. Asia tuodaan käsittelyyn tulevissa hallituksen kokouksissa niiden osalta, joilta päätös vielä puuttuu. Kun siirtotyö on valmistunut, osakkaita tiedotetaan pikimmiten heiltä edellytettävistä jatkotoimenpiteistä. 

Tästä videosta löydät lisätietoja huoneistotietojärjestelmään siirtymisestä:

Lisätietoja saat Maanmittauslaitoksen nettisivuilta osoitteesta https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma sekä osakehuoneistorekisterin sivuilta osoitteesta https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu.

Tarvittaessa saat lisätietoja myös omalta isännöitsijältäsi.

mistuksen rekisteröintiä haetaan Maanmittauslaitokselta. Osakeluettelon siirron jälkeen isännöinti saa tiedon uudesta osakkaasta tai osakkaan tietoja koskevista muutoksista suoraan huoneistotietojärjestelmän kautta ostajan tai kaupanvälittäjän sijaan.