Tapiolan Lämmön työntekijät järjestivät roskatalkoot

Tapiolan Lämmön isännöintitiimi keräämässä roskia Tapiolan keskustassa.

Korona-aikana erityisesti toimistotyötä tekevät henkilöt ovat nähneet työkavereitaan lähinnä virtuaalisesti Teams-kokouksissa. Monet kuitenkin toivovat, että työkavereita voisi nähdä myös kasvotusten, sillä pitkään jatkuneeseen etätyöhön kaivataan vaihtelua.

Tapiolan Lämmön työntekijöille haluttiin järjestää yhteistä toimintaa, jossa huomioitaisiin vallitseva koronatilanne sekä annettaisiin mahdollisuus aktivoitua ja viettää aikaa yhdessä työkavereiden kanssa keskellä työpäivää. ”Tästä lähti idea roskatalkoista, jossa yhdistyvät reippailuhetki tiimin kanssa sekä ympäristöstä huolehtiminen. Lisäksi syksy on roskatalkoiden kannalta loistavaa aikaa, sillä ilma on raikasta ja puiden lehdissä loistavat ruskan värit.”, Tapiolan Lämmön henkilöstöjohtaja Carola Nores-Joukama kuvailee.

Tapiolan Lämmön roskatalkoiden aikana toimistohenkilökunta reippaili kahden tunnin ajan 4–10 hengen tiimeissä Espoossa sekä Vantaalla. Tuloksena saatiin kerättyä säkkikaupalla roskaa, jonka hävittämiseen kaupungit tarjosivat apua.

Roskatalkootempaus sai myös henkilöstöltä myönteisen vastaanoton: ”Pääsimme tekemään päivän hyvän työn sekä nauttimaan hyvästä ilmasta ja työkavereiden seurasta”, Tapiolan Lämmön isännöitsijä Tomi Tikkinen kommentoi.  

Kuvia lämpöläisistä roskatalkoissa

Roskatalkoiden järjestämien on helppoa ja hauskaa

Roskien keruu ja reippailu eivät vaadi paljoa resursseja, joten roskatalkootempaus on helppo toteuttaa, oli työorganisaation koko mikä tahansa. Talkoisiin osallistuvien tiimien henkilömäärää voi myös muuttaa mahdollisten vallitsevien rajoitusten mukaisesti.

Monet kaupungit tukevat roskatalkoiden järjestäjiä lainaamalla välineitä sekä tarjoamalla apua roskien hävittämiseen. Tärkein asia, jonka talkoisiin osallistuva tarvitsee, on reipas sekä positiivinen asenne!

Lisätietoa ja vinkkejä roskatalkoiden järjestämiseseen voit löytää kaupunkien omilta sivuilta:

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunki