65 vuotta paikallista asukaspalvelua: Toimitusjohtaja Karel Nieminen

Vuosi 2021 on Tapiolan Lämmölle merkityksellinen, sillä yritys täyttää 65 vuotta. Tapiolan Lämpö perustettiin Tapiolan alueen päälämpöyhtiöksi vuonna 1956 ja sen voidaankin sanoa syntyneen lämpimien kotien tarpeesta. Toimitusjohtaja Karel Niemisen mukaan tärkeää onkin, että Tapiolan Lämmön missio on edelleen sama kuin alkutaipaleella: tehtävämme on pitää huolta ihmisten kodeista.

Lämmön yhteisöllinen historia on ainutlaatuinen ja 65 vuoden aikana on solmittu pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä kerätty ainutlaatuista tietotaitoa asumisesta ja paikallisesta rakennuskannasta. ”Olemme tämän 65 vuoden aikana nähneet kaupunkirakenteen muutoksen ja kehityksen, jotka tuovat mukanaan kaksi ulottuvuutta, joihin me yrityksenä haluamme paneutua”, Nieminen kertoo. ”Meillä täytyy olla osaamista ja kyvykkyyttä huoltaa ja hoitaa vanhenevaa rakennuskantaa, mutta myös osaamista uudistaa, sekä vastata esimerkiksi kestävän kehityksen ratkaisuiden tarpeeseen”, hän jatkaa. Uuden ja vanhan rajapinnassa työskenteleminen onkin toimitusjohtajan mukaan mielenkiintoista, sillä se pakottaa Tapiolan Lämmön palveluntarjoajana kehittämään aktiivisesti henkilöstön osaamista ja palveluiden sisältöä.

Tapiolan Lämpö julkisti uuden, asiakaskeskeisen palvelustrategiansa vuonna 2020. Uuden strategian viitoittama matka on vasta alussa, mutta tavoitteenamme on vahvistaa Tapiolan Lämmön läsnäoloa koko pääkaupunkiseudulla. Kasvun varmistamiseksi halusimme pitää huolen, että viisi vahvaa paikallista brändiämme, Tapiolan Lämpö, Karakallion Huolto, Olarin Huolto, JS-Audit ja Kiinteistöhuolto MAK, saavat yhtenäisen yritysilmeen. “Visuaalisen ilmeen ja liikemerkin uudistamisen tuloksena on nyt kaikilla viidellä brändillämme yhtenäinen ja tunnistettava ilmentymismuoto, jonka avulla myös asiakkaiden on helppo tunnistaa, että kuulumme kaikki samaan joukkueeseen”, Karel Nieminen kertoo.

Uusi visuaalinen ilme voidaankin tiivistää lupaukseksi asiakkaillemme: Asukaspalvelua taidolla ja tahdolla. Uuden brändin värimaailma kuvaa haluamme olla helposti lähestyttävä, paikallinen asukaspalvelija ja pääkaupunkiseudun ruutukaavaa kuvaava liikemerkki kiteyttää pitkän historiamme.

Tervetuloa seuraamaan Tapiolan Lämmön juhlavuotta verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn).