Puutarhuri Anton

Puutarhuri Anton on työskennellyt Tapiolan Lämmöllä kolmen kesän ajan kausityössä ulkoalueiden puhtaana- ja ylläpidollisissa tehtävissä. Itsenäisessä työssä viihtyvä Anton kuvailee työtään monipuoliseksi ja mielekkääksi, sillä hän voi omalla ammattitaidollaan vaikuttaa merkittävästi pihapiirien yleisilmeeseen ja asukkaiden asumisviihtyvyyteen. 

Antonin työpäivät kuluvat ulkoalueiden puhtaanapidon parissa. Viikon alussa hän kiertää kohteensa läpi ja kartoittaa niiden tilanteen, jotta pystyy arvioimaan, mitä viikko tuo tullessaan. Ulkona työskennellessä ei kuitenkaan voi varautua kaikkeen, joten aamulla töihin mennessä ei voi olla varma siitä, millainen päivä on edessä. Tämä pitääkin Antonin mukaan työn monipuolisena ja vaihtelevana. 

Useampana kesänä Lämmöllä työskennellyt Anton on erityisen tyytyväinen Tapiolan Lämmön työilmapiiriin, mutta myös esimiestyöhön, joka on toiminut saumattomasti ensimmäisestä kesästä lähtien. Hän kiitteleekin työnjohtoa saamastaan luottamuksesta ja vastuusta, sillä hän on päässyt tekemään vuosien varrella yhä vaativampia tehtäviä ja kehittämään omaa ammattitaitoaan. 

Millainen sitten on hyvä ulkoaluetyöntekijä? Antonin mukaan ammattitutkinto, esimerkiksi puutarhuri, on tärkeä pohja työlle; kasvien tuntemus on luonnollisesti tärkeässä osassa, mutta puutarhurin tutkinnon myötä myös oma visuaalinen silmä kehittyy.  Työssä on tärkeää kyetä katsomaan piha-alueita kokonaisuutena ja reagoida yksityiskohtiin, joilla voi olla yleisilmeen kannalta isokin merkitys. Muina tärkeinä ominaisuuksina Anton mainitsee energisyyden ja itseohjautuvuuden, sillä työ on luonteeltaan fyysistä, sekä varsin itsenäistä. Tästä syystä oman työskentelyn aikatauluttaminen ja tarvittaessa priorisointi on äärettömän tärkeää.

”Työssä puhtaus on kaiken A ja O”, Anton kuvailee. Piha-alueiden nurmikot ovat usein huomion keskipisteenä ja hyvin leikattu nurmikko tekee paljon taloyhtiön yleisilmeelle. Hyvä ulkoaluetyöntekijä huomioi kuitenkin pienemmätkin yksityiskohdat, sekä huolehtii omalla ennakoinnillaan olevansa asiakkaiden toiveita askeleen edellä. Tällä on Antonin mukaan suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen. 

Itsenäinen ulkotyö on myös asiakaspalvelua, tapahtuuhan suurin osa työstä ihmisten kotipihoilla. ”Vaikka työskennelläänkin ulkona, on tämä ehdottomasti asiakaspalvelutyötä. Asiakkailta tulee hyvää palautetta, kun on itse iloinen ja positiivinen persoona”, Anton toteaa.