Jaa muistosi Tapiolan Lämmöstä- arvonnan osallistumisehdot

Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä toimii Tapiolan Lämpö Oy, Y-tunnus 0194085-4, Kalevalantie 5, 02130 Espoo (Jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Tapiolan Lämpö Oy”).

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset henkilöt, jotka jakavat muistonsa Tapiolan Lämmöstä nettisivuilta löytyvän arvontalomakkeen kautta. Osallistuminen arvontaan on sallittua vain osallistujan omilla tiedoilla. Arvontaan eivät voi osallistua Tapiolan Lämpö Oy:n työntekijät.

Arvontaan osallistuminen edellyttää arvontalomakkeen täyttöä osoitteessa: www.tapiolanlampo.fi Kun osallistuja lähettää lomakkeen, hän vahvistaa hyväksyvänsä osallistumisen ehdot valitsemalla ”Hyväksyn arvonnan säännöt ja ehdot”.

Arvonta suoritaan Järjestäjän toimesta 15.10. Arvontaan voi osallistua keskiviikkoon 13.10.2021 asti klo 23:59 mennessä. Arvontaan voi osallistua kerran osallistumisaikana. Arvontaan osallistuminen ei edellytä uutiskirjeen tilaamista tai suoramarkkinointiluvan antamista.

Arvontaan osallistuminen edellyttää osallistumisehtojen hyväksymisen lisäksi seuraavien tietojen toimittamista Järjestäjälle: etunimi, sukunimi, sähköposti. Tiedot ovat tarpeen arvonnan suorittamiseksi ja palkinnon toimittamiseksi voittajille.

Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai tämän on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, johtaa tämä osallistumisen hylkäämiseen arvonnasta.

Arvonnan palkinnot

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä 2 kappaletta Kaisan Cafe lahjakortteja, joiden arvo 20 €. Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajille voitosta henkilökohtaisesti 15.10.

Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa seitsemän (7) vuorokauden sisällä arvonnan suorittamisesta, arvotaan tilalle uusi voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi, vaihtaa tai korvata muilla tuotteilla. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinnon luovuttaminen

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse ja se toimitetaan ainoastaan suomalaiseen postiosoitteeseen.

Järjestäjä suorittaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnassa kerättyjä vastauksia voidaan kertoa anonyymisti osana viestintäämme verkkosivuilla sekä somekanavissa.

Henkilötiedot poistetaan arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen, viimeistään kolmen (1) kuukauden kuluttua.

Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus. Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus.

Sääntöjen sitovuus

Arvontasäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan osallistumisehtoja.