Blogi

#lämmöllätöissä: Anders Kaspinen - Ulkoaluetyöntekijä

Anders on työskennellyt Tapiolan Lämmön palveluksessa jo lähes 20 vuoden ajan. Hän aloitti viherrakentajana vuonna 2002 heti täysi-ikäistyttyään, vaikka hänestä piti alun perin tulla kaivinkonekuski. Ensimmäinen työtehtävä koostuikin Kauniaisten urheilukentän vieressä sijaitsevan kioskin ympärysalueiden mukulakivien asennuksesta. Vaikka aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei ollut, työ saatiin tarkasti tehtyä esimiehen rauhallisella opastuksella.  

Kymmenisen vuotta Anders toimi piharakennuksen parissa ympäri Espoota. Mieleen on jäänyt muun muassa 2000-luvun puolivälissä tehty Kauniaisten ruotsinkielisen koulun pihapiirin kunnostus, joka suoritettiin kolmen miehen voimin. Töiden alkuajoilta on jäänyt mukaan myös ystäviä, eräänkin kanssa Anders on tekemisissä vapaa-ajallaan edelleen viikoittain.  

Nykyään Andersin työpäivät koostuvat erilaisista pihaprojekteista. Hän korjaa, rakentaa pihakäytäviä, laatoituksia ja noin kolmasosan töistään hän ajaa pienkuorma-autolla erilaisia piha-ainesten toimituksia.  

Ulkoaluetyöntkijänä voi pärjätä hyvinkin monenlaiset ihmiset, mutta tärkeitä ominaisuuksia ovat Andersin mukaan esimerkiksi tarkkuus ja keskittymiskyky. Fyysinen toiminnallisuus voi myös olla tärkeässä roolissa. Työssä on oltava halukas oppimaan uutta, mm. käyttämään erilaisia työkaluja sekä oppimaan lisää erilaisista teemoista. Pysyäkseen ajan hermolla on tärkeää kouluttautua jatkuvasti ja ylläpitää sekä kehittää omaa ammattitaitoa.  

Andersin mukaan Tapiolan Lämpö on työnantajana joustava; omaa elämää helpottaa paljon, kun työnantaja on valmis mukautumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja työntekijät pystyvät vaikuttamaan omaan työhönsä. Laaja työterveyshuolto, sekä monipuoliset työsuhde-edut ovat omiaan ylläpitämään työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä. Myös tasa-arvo työnantajan suunnalta on Andersin mielestä hyvällä tolalla; työntekijöitä ja heidän panostaan arvostetaan sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta.